Facebook Like Box
Tỷ giá ngoại tệ
Video
 Hỗ trợ trực tuyến
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ

Bơm ly tâm trục đứng CNP

Hiển thị:
Sắp xếp theo:
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-10/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.800.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-12/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 20.800.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-14/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 25.050.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-16/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 26.700.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL12-18/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 27.900.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-12/4.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 19.500.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-16/5.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 21.400.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-18/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 22.400.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDL8-20/7.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 25.400.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF2-15/1.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 9.650.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF2-18/2.2
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 10.300.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF2-22/2.2
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 11.500.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF32-100-2/18.5
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 46.400.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF32-5/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 36.300.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF32-6/11
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 33.500.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF32-8/20
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình ..
Giá bán: 39.700.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF4-14/3.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 9.050.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF4-16/3.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 11.200.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF4-19/4.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 13.900.000 VNĐ
BƠM LY TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH INOX CDLF4-22/4.0
Chế độ bảo hành: – Chế độ bảo hành lên đến 12 tháng đối với hàng chính hãng, được tính từ ngày mua hàng. – Bảo hành chính hãng, nhanh chóng, Chuyên Nghiệp. – Nhân viên tư vấn, nhiệt tình vui ..
Giá bán: 15.600.000 VNĐ
Các chủng loại của hãng CNP
..
Giá bán: Liên hệ
Hiển thị 1 đến 21 trong 21 (1 Trang)
Đối tác